Kunstzinnige (natuur)coaching
rondom de laatste levensfase

Bloesem Kers door Anja Barendrecht_edite

"Een ontmoeting met een klein gebaar, in woorden of (ver)beelden, kan van grote betekenis zijn.
Voor jezelf en/of een ander." Anja

"In een open ontmoeting ontstaat een veld aan mogelijkheden" ...

Als hart & ziel mogen spreken, blijken er meerdere vormen te zijn waarin gedachten en gevoelens aanwezig kunnen zijn. Mijn intentie is luisteren en ruimte bieden voor die taal. 

De afgelopen ruim 8 jaren heb ik me gericht op de betekenis en waarde van natuur(beleving) en vrije, beeldende expressie op welzijn. Binnen of buiten. Daarvoor was ik enkele jaren werkzaam in de uitvaartzorg en als vrijwilliger in een hospice. De combinatie van opleidingen, persoonlijke en werkervaringen maakt dat ik momenteel op aanvraag met mensen mee bekijk en beleef wat natuur kan bijdragen aan het welzijn rondom leven en sterven.

Heeft u interesse in beeldende begeleiding of ondersteuning bij inzet van natuur, welkom voor een vrijblijvend gesprek of ontmoeting. 

 


Voor groepen: 
In 2018 heb ik bij Hospice De Populier (misschien bekend van Beau 5 days inside) een Natuurkunstzinnig Ontmoeten, met natuurkunst als samengestelde herinnering van het 10 jarig jubileum, mogen begeleiden. Lijanne Lans, manager van dit hospice, heeft hierover een referentie geschreven.
 

 


Meer informatie over het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfaseOverige natuurcoaching en begeleiding van Natuurgeluk.

Foto bij tekst nieuwsbrief BB juni 2020.
Artikel 'Een klein gebaar'

in de nieuwsbrief van het Netwerk Beeldende Begeleiding in de laatste levensfase, juni 2020